адв. Метин Ибриямов

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ“ и основател на същото.

адв. Петър Петров

Управляващ съдружник

Присъединява се към „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ“ през 2017 г . като управляващ съдружник.