бул. "Александър Малинов" № 23, ет.1, офис 35
гр. София

087 683 1114 - адв. М. Ибриямов
087 683 5217 - адв. П. Петров

Понеделник-Петък: 9 до 17 ч.
Събота: 9 до 12 ч.