ул. "Г.С. Раковски" № 99, ет.2, офис 28
гр. София

087 683 1114 - адв. М. Ибриямов
087 683 5217 - адв. П. Петров

Понеделник-Петък: 9 до 17 ч.