"СЕНСУС ВЕРИТАС - ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ" е адвокатско съдружие със седалище гр. София, България. Основахме го през 2015 г., като адвокати, работим в него и до днес, като хора. В концепцията на създаването му издигнахме идеята за човешкото чувство и усещане за истина (от лат. "sensus veritas" - чувство, усещане за истина), която е предпоставка за справедливост. Тази идея намери своето място и в учредителния документ на съдружието ни, така че всеки един от нас се припознава в нея и борави с тази идея. Ние я възприехме като светило в работата си. Знаем и вярваме, че всеки човек иска своята справедливост и жадува за такава. Ако лекарят лекува тялото, то правосъдието лекува душите. Правото, в което ние като екип вярваме, е именно това - изкуство за доброто и справедливото. Водим се от простото разбиране за правото - всекиму неговото. Ако вашето право е накърнено по някакъв начин, нашето свещено задължение е да го защитим по законен начин. Защитата, която ние, като адвокати, предоставяме е защита на духа и човешките права. Заставаме в подкрепа на човешкия дух и влизаме в смела борба за човешките права. За нас справедливостта живее в духа на човека. Затова като адвокати защитаваме според духа на закона, а не само според неговата буква. Духът на истината е духът на кантората.
Заповядайте, вратите ни са отворени за Вас!