Необходимо е да попълните формата, като опишете Вашия въпрос възможно най-подробно и конкретно на кирилица и въведете коректно Вашия имейл. Ще се постараем да Ви отговорим , така че да Ви бъдем полезни в разумен срок. Имайте предвид, че за разрешаване на конкретен казус е необходимо внимателно и обстойно проучване на всички обстоятелства и документи, информацията която ще получите чрез онлайн формата е от общ характер и не може да представлява професионален съвет. “СЕНСУС ВЕРИТАС Ибриямов & Партньори” не поема отговорност за загуби, възникнали пряко или косвено от информацията, обменена на тази форма.