адв. Иван Николаев

Адв. Николаев е асоцииран адвокат в адвокатско съдружие “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ”. Под негово пряко ръководство са отделите:  отдел – “ГРАЖДАНСКО И ВЕЩНО ПРАВО”,  отдел- “ЕНЕРГИЙНО ПРАВО” и отдел- “ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО”. Притежава магистърска степен по “Право” и дългогодишен опит в различни сфери на правото. Присъединява се към “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ”  през 2021 г . като асоцииран адвокат.

Име, длъжност
адв. Иван Николаев – асоцииран адвокат в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС“, гр. София
Образование
 •    Магистър по право – 2015 г. – СУ “Св. Климент Охридски”
Професионален опит
 • 2019 г. – сега – управляващ съдружник в адвокатско дружество “Николаев и Партньори”, гр. София
 • 2019 г. – сега –  осъществява пълно правно обслужване на голяма холдингова структура с мажоритарен дял в 18 дъщерни дружества с активи над  два милиарда лева
 • 2016 г. до 2018 г. – работи в кантора на синдик, където участва по едно от най-големите дела за несъстоятелност, включително по най-голямата за страната до този момент на търговско дружество – “КМБ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /в несъстоятелност/ – бившата верига магазини “Карфур”. Участва в правното обслужване на “Банка Пиреос България” АД във връзка с лоши кредити и събиране на вземания;
 • 2016 г. – 2018 г. – работи в най-голямата кантора на частен съдебен изпълнител в страната, където пряко работи по и отговаря за над 2200 изпълнителни дела.
 • Богат опит в процесуалното представителство по изпълнителни дела.
 • Широко познаване на нормативната база в областта на строителството, търговското право и събирането на вземания.
Основни сфери на дейност
 • Гражданско и вещно право
 • Енергийно право
 • Строително право
 • Административно право и процес
 • Изпълнителен процес (събиране на вземания)
 • Търговско право
 • Други
Членство в професионални организации
 •  Софийска адвокатска колегия
Езици
 • Английски
Публикации
1. Промяна на цената на строителството. Коментар на чл. 266, ал. 2 от ЗЗД. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
2. Договорите за покупка на недвижим имот в строителство и защита на потребителите. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1312-9473
3. Правни аспекти на криптовалутите. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1314-8133
4. Проблемите в правния режим на терасите. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
5. Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 3/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1312-9473
6. Някои въпроси по прилагането на абсолютната давност по ЗЗД. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
7. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2021 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1312-9473
8. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN: 2682-9606
9. Ползването на ателиетата за жилищни нужди. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN: 2682-9606
10. Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
11. Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
12. Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 8/2020 г., приета за печат: 2019, ISSN: 1312-9473
13. Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност. Прилагането на чл. 638, ал. 2 от Търговския закон в практиката. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 7/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
14. Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 2/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1312-9473
15. Заличаване на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Преглед на досегашната съдебна практика. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2020 г., приета за печат: 2019, ISSN: 1312-9473