В областта на административното право адвокатите от „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТЬОРИ“ предлага:

  • Консултации относно административноправни спорове;
  • Представителство пред различни административни институции в разнообразни административни производства;
  • Обжалване по административен и по съдебен ред на индивидуални административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи.