От 25 май 2018 г. във всички държави членки на Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те оказват сериозно влияние върху бизнеса. Правилата са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни или General Data Protection Regulation (GDPR). Регламентът въвежда по-високи стандарти за защита на данните и нови задължения за бизнеса. Всички фирми са длъжни да въведат технически и организационни мерки, за да понижат риска от злоупотреба при обработката и ползването на лични данни. Всеки ръководител е длъжен да доведе своята компания в съответствие с изискванията на GDPR.

Екипът на „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТЬОРИ“ предлага:

  • Привеждане дейността и вътрешно – правната организация на администратора в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни посредством изготвяне на необходимия пакет документи и процедури:
  • Инвентаризация и анализ;
  • Оценка на риска;
  • Вътрешни правила, Политики, Процедури и други;
  • Образци на всички необходими документи на хартиен и електронен носител;
  • Регистри в електронен вариант;
  • Юридическа консултация и др.