Екипът на кантората има задълбочени познания в областа на Закрила на детето, осиновяване и международно осиновяване, както и отлично познаване на структурата и функциите на административните органи в административните производства по процедури за педприемане на мерки за закрила на деца. Адвокатите на кантората са участвали и спечелили множество дела относно незаконосъобразно предприети от държавните институции действия.

В областта на закрила на детето, осиновяване и международно осиновяване адвокатите от „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТЬОРИ“ предлага:

  • Консултации и процесуално представителство при незаноносъобразно предприети мерки за закрила на дете от органите по закрила (АСП, ДСП, ДАЗД и др.)
  • Обжалване по административен и по съдебен ред на предприети мерки за закрила на дете по реда на Закон за закрила на детето;
  • Съдействие при пълно и непълно осиновяване и международно осиновяване;