Ние сме екип от юристи

“Висше правосъдие е съвестта.” ~ Виктор Юго

Адвокатско съдружие СЕНСУС ВЕРИТАС – Ибриямов & Партньори

Семейно и наследствено право

Ние в „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ“ имаме богат опит в областта на семейното право, като притежаваме отлично познаване на съдебната практика в България по въпросите на семейното право, както и в областта за закрила на детето и осиновяване.

Дружествено право

Нашите юристи имат задълбочени познания в учредяването, статута, дейността и структурирането на търговски дружества, сдружения и фондации. Можем да ви съдействаме и в казуси в областта на търговското, застрахователното, облигационното и вещното право.

Наказателно право

В отдел „Наказателни дела“ на кантората разполагаме с експерт по Европейско наказателно право, който е преминал редица обучения в чужбина и членува в Европейската криминална адвокатска колегия. Работим и с външни консултанти и експерти в областта на медицината, психологията и др.

Защита на лични данни & GDPR

От 25 май 2018 г. във всички държави членки на Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те оказват сериозно влияние върху бизнеса. Можем да Ви съдействаме във всички аспекти на привеждане на дейността Ви в съответствие с GDPR.

СЕНСУС ВЕРИТАС Ибриямов & Партньори

  Основахме дружеството през 2015 г., като адвокати, работим в него и до днес, като хора. В концепцията на създаването му издигнахме идеята за човешкото чувство и усещане за истина (от лат. “sensus veritas” – чувство, усещане за истина), която е предпоставка за справедливост.

Защо да изберете нас

Изберете опитен и доверен партньор в лицето на нашите  адвокати! Предлагаме обслужване както на местни физически и юридически лица, така и на чуждестранни.

Адвокати с дългогодишен опит

В "СЕНСУС ВЕРИТАС Ибриямов & Партньори​" обединяваме квалифицирани юристи със значителен опит в различни сфери на юридическата практика – адвокатски кантори, банки и финансови институции, държавна администрация, частен бизнес. В кантората ни има адвокат, който говори перфектно турски език и защитава турски граждани и юридически лица.

Най-добрата стратегия

В "СЕНСУС ВЕРИТАС Ибриямов & Партньори​" изграждаме най-добрата стратегия за защита на интересите на нашите клиенти, като вземаме предвид значимите от юридическа, практическа, психологическа, финансова и икономическа гледна точка обстоятелства в конкретните казуси.

Обследване на казуса

В "СЕНСУС ВЕРИТАС Ибриямов & Партньори" извършваме детайлно проучване и анализ на всеки конкретен казус с цел предварителен преглед на юридически възможните хипотези и отптимизация на общите ни усилия за разрешаване на Вашият случай.

Адвокатски екип

Адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТНЬОРИ“ притежава висококвалифициран екип, състоящ се от утвърдени адвокати с богат опит.

адв. Метин Ибриямов

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник в адвокатско съдружие “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ” и основател на същото. Специалист по наказателни дела. Владее перфектно турски език.

адв. Петър Петров

Управляващ съдружник

Присъединява се към “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ”  през 2017 г . като управляващ съдружник. Има много богат опит в областта на семейните въпроси и закрила на децата.

Имате ли нужда от консултация ?

Ако желаете, можете да опишете накратко Вашия казус, след което ще Ви отговорим как бихме могли да Ви съдействаме в конкретния случай при разрешаването на въпросите, които Ви интересуват.

Щракнете върху горния надпис, за да видите детайли