В областта на търговското и застрахователното право адвокатите от „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТЬОРИ“ предлага:

  • процесуално представителство, защита и съдействие при търговски спорове относно неизпълнение на търговски договор (Договори за поръчка; изработка; строителство; прокупко-продажба и др.);
  • Представителство и защита пред застраховател и пред съд по повод заведена застрахователна преписка, касаеща договор за застраховка „Живот“, АВТОКАСКО, Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (МПС), имот и др.;
  • Процесуално представителство, защита и съдействие при търсена на обезщетение от застраховател по повод настъпило ПТП (пътно-транспортно произшествие);
  • Съдействие по откриване на търговски обект (магазин, ресторант и др.);
  • Юридически консултации в областта на търговското право.