адв. Метин Ибриямов

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ“ и основател на същото.


Twitter


Facebook


Google-plus-g


Instagram

адв. Петър Петров

Управляващ съдружник

Присъединява се към „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ“ през 2017 г . като управляващ съдружник.


Twitter


Facebooк


Google-plus-g

Instagram

адв. Иван Николаев

асоцииран адвокат

Присъединява се към „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ“ през 2021 г . като асоцииран адвокат.


Twitter


Facebook


Google-plus-g


Instagram

адв. Христо Жеков

асоцииран адвокат

Присъединява се към „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ“ през 2021 г . като асоцииран адвокат.


Twitter

Facebook

Google-plus-g

Instagram