адв. Христо Жеков

Адв. Христо Жеков е асоцииран адвокат в адвокатско съдружие “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ”. Под негово пряко ръководство са отделите:  отдел – “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”,  отдел- “ТРУДОВО ПРАВО” и отдел- “АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО”. Притежава магистърска степен по “Право” и дългогодишен опит в различни сфери на правото. Присъединява се към “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ”  през 2021 г . като асоцииран адвокат.

Име, длъжност
адв. Христо Жеков– асоцииран адвокат в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС“, гр. София
Образование
   Магистър по право – 2009 г. – СУ “Св. Климент Охридски”
Професионален опит
 •   2021 г. – сега – адвокат към Софийска адвокатска колегия
 •  2018 г. – сега – изпълнителен директор и член на съвета на директорите на влиятелно акционерно дружество за охрана и сигурност;
 • 2013 г. до 2017 г. – управител на търговско дружество в областта на търговското представителство и посредничество;
 • Натрупан богат опит в областта на трудовото право; административно право; частната охранителна дейност и др.;
 • Участвал е в множество казуси, свързани с прилагането на Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за собствеността и земеделските земи
Основни сфери на дейност
 • Трудово право
 • Административно право
 • Обществени поръчки (ЗОП)
 • Вещно право
 • Процесуално представителство по граждански дела;
 • Процесуално представителство в производства пред КЗК и такива, касаещи обществени поръчки;
 • Търговско право
Други
Членство в професионални организации
 Софийска адвокатска колегия
Езици
Английски